arne red

Om meg

Om Arne Aagaard Bangstad

Jeg er utdannet cand. mag fra Universitetet i Bergen med fagene juss, organisasjonspsykologi og statsvitenskap. I tillegg har jeg en Master-grad i Human Resource Management fra Griffith University med spesialisering i gruppedynamikk og organisasjonspsykologi. Jeg er utdannet i styrearbeid fra Copenhagen Business School (CBS). I tillegg har jeg lang erfaring fra frivillige organisasjoner og har hatt styreverv i organisasjoner innenfor idrett, politiske og humanitære organisasjoner.

 

Min yrkeserfaring er i stor grad basert på ulike utenlandsoppdrag for bistandsorganisasjoner som FORUT og Flyktninghjelpen. Jeg har også arbeidet for FN i Kosovo. Oppdragene representerer over 10 år med ledelseserfaring i pressede nødhjelpsoperasjoner i land som Kosovo, Sri Lanka, Burkina Faso, Mali, Irak og Jordan.

Jeg er i dag styreleder i Life Norge AS. Selskapet produserer førstehjelps- og beredskapsmateriell for Norsk Folkehjelp. I tillegg selger og avvikler selskapet førstehjelpskurs over hele landet. Selskapet hadde en omsetning 25,7 millioner NOK i 2015.

Jeg er styremedlem i selskapet Picterus AS. Selskapet er i en oppstartsfase og har utviklet en ny teknologi for å diagnostisere gulsott raskere, enklere og billigere enn dagens teknologi. Selskapets marked er i land under utvikling, særlig i Afrika og Asia. Picterus vant et stipend på 1 million NOK i 2015 i DnB Healthcare’s konkurranse for beste forretningsidé.

Jeg har en rammeavtale med NOREPS/Innovasjon Norge hvor jeg leverer ulike konsulenttjenester. Mitt basisoppdrag er å overvåke alle relevante anbudsportaler for det humanitære marked.

Jeg er i tillegg sertifisert av Innovasjon Norge som instruktør i PLP-metoden – en metodikk for å bedre prosjektorganisering og gjennomføring. Jeg påtar meg gjerne kurs over hele landet – se nettsiden www.plponline.no