Markedsstrategi og innovasjon

Ditt selskap og ditt produkt har kanskje ambisjoner om å endre markedet? Du leverer kanskje et produkt som tilfredsstiller helt andre spesifikasjoner enn de tradisjonelle? Du har kanskje ambisjoner om å endre markedet og introdusere nye behov og bruksområder?

Det humanitære markedet ønsker innovasjon og vil gjerne ha innovative produkter og tjenester, men det er ikke åpenbart hvordan en bedrift skal få solgt slike produkter og tjenester. Både FN og NGO’er har ulike programmer for å ta i bruk og teste innovasjoner, men å finne frem i dem kan være vanskelig.

Det finnes i tillegg en rekke støtteordninger, globale og lokale, som gjerne vil finansiere forstudier, tester og markedsundersøkelser. Noen av disse er norske, noen er statlige og mange er private.

Jeg er styremedlem i en slik bedrift (www.picterus.com) og kan mye om hvordan innovasjon kan introduseres og finansieres for det humanitære marked. Ta gjerne kontakt med meg om du og din bedrift har tanker om innovasjon eller allerede har innovative produkter dere ønsker å introdusere i det humanitære markedet!

 

Vil du vite mer? Skriv til meg på arne@bangstad.no eller ring 91 15 41 74 for en uforpliktende samtale om dine muligheter i det humanitære markedet!