Kvalitetssikring av anbudsdokumenter

Det humanitære marked fungerer hovedsakelig gjennom anbud og anbudsportaler. Blir du medlem av NOREPS får du tilgang til disse, men du kan også overvåke markedet på egen hånd.

Portalene kan imidlertid være uoversiktlige og det kan være både tidskrevende og frustrerende å funne ut av de ulike begrep og hva som kreves i de ulike anbud. Dette kan jeg hjelpe deg med!

Hvis du har funnet et utlyst oppdrag eller innkjøp hvor du gjerne vil levere ett anbud, hjelper jeg deg med å kvalitetssikre anbudet:

 

  1.  Besvarer anbudsdokumentet alle punkter/krav/spesifikasjoner i utlysningen på en god måte?

Anbudet skal ofte vurderes etter en rekke kriterier – har du fått med deg alle? Er alle tilstrekkelig besvart?

  1.  Har dokumentet en god «flyt»?

Det vil si at det fremstår som et dokument med interne referanser og samme språkdrakt? I motsetning til et dokument hvor det er klippet og limt fra en rekke kilder slik at språket er veldig teknisk et sted og veldig «selgende» et annet sted…

  1.  Har dokumentet et godt språk? Er det lett å lese? Et slikt anbudsdokument kan aldri være en «pageturner» a la Jo Nesbø, men det vil definitivt hjelpe din bedrift om det er et godt språk, god setningsstruktur, informative overskrifter og en logisk oppbygning av din argumentasjon for din løsning.

 

Et sett med friske, profesjonelle øyne vil heve kvaliteten på dokumentet og kan utgjøre forskjellen på suksess og fiasko! Du bestemmer selv om du kun vil at jeg leser dokumentet og gir generelle kommentarer eller om jeg skal gå dypere inn i dokumentet og foreslå detaljerte endringer.

Vil du vite mer? Skriv til meg på arne@bangstad.no eller ring 91 15 41 74 for en uforpliktende samtale om dine muligheter i det humanitære markedet!