Hva er det humanitære marked?

Grovt sett kan markedet deles i tre:

FN-familien

FN er delt inn i en rekke enheter, særorganisasjoner og sekretariater. Det er en kompleks organisasjoner hvor de ulike enhetene kan operere meget forskjellig fra hverandre. Samlet kjøpte FN-familien varer og tjenester for over 17 milliarder USD i 2015. Norske bedrifter leverte varer og tjenester for 48,3 millioner USD i 2015.

FN-familien kjøper alle mulige varer og tjenester i alle markeder og norske bedrifter er ikke konkurransedyktige i dem alle når det gjelder pris. FN er imidlertid også opptatt av leveringssikkerhet, anti-korrupsjon og innovasjon. De aller fleste bedrifter jeg møter har et godt potensiale for å kunne operere i dette markedet

fn-helikopter-til-beograd

Ikke-statlige organisasjoner (NGO)

Det finnes et utall av disse, alt fra idealistiske sjeler til store, globale aktører som Røde Kors/Røde Halvmåne. Felles for dem alle er at de kjøper inn varer og tjenester for store beløp. Bare i Norge har de største aktørene (Flyktninghjelpen, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp) alle egne budsjetter langt over 1 milliard kroner i året.

Disse organisasjonene kjøper også varer og tjenester i store volum, men er ofte litt mer spesialiserte og gjør mange innkjøp lokalt. De får i tillegg de fleste av sine midler fra statlige og private donorer. De er i stor grad prosjektstyrte og mindre preget av langsiktig drift, men det er likevel gode muligheter for mange bedrifter i dette markedet.

12-may-2009-079

Statlige beredskapsenheter

De fleste land har en egen enhet som ivaretar landets beredskap slik som DSB gjør i Norge. Alle disse gjør innkjøp av varer for forhåndslagring i større eller mindre grad. Tradisjonelle varer som ulltepper, vannkanner og telt er fremdeles viktige, men kompleksiteten i godt beredskapsarbeid øker med kompleksiteten i samfunnet forøvrig. IT-applikasjoner, informasjonsflyt, simuleringer, alternative energikilder og bærekraftige systemer blir stadig viktigere og her er det mange norske bedrifter som er konkurransedyktige.

I Europa og Nord-Amerika er disse enhetene underlagt vanlige konkurranseregler og større innkjøp blir lagt ut på internasjonale anbudsrunder. Norske bedrifter er leveringsdyktige, hederlige og innovative og har helt klart muligheten til å vinne slike anbud.

Vil du vite mer? Skriv til meg på arne@bangstad.no eller ring 91 15 41 74 for en uforpliktende samtale om dine muligheter i det humanitære markedet!